Termeni si conditii

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPrint this page

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului Trainingpersonal.ro

Site-ul web Trainingpersonal.ro este proprietatea firmei XSCEZA SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Prisaca Dornei nr. 2E, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/2903/2015, CIF 34213178, numită în continuare TRAINING PERSONAL.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea acestor Termeni şi Condiţii. Accesarea site-ului reprezinta acceptul implicit şi necondiţionat al acestor Termeni şi Condiţii, precum şi a legislaţiei aplicabile. Serviciile pe care acest site le furnizează sunt rezervate persoanelor de peste 18 ani sau minorilor de peste 14 ani care au consimţământul părinţilor.

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului laboratoruldedictie.ro pot fi modificaţi oricând, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

Site-ul trainingpersonal.ro pune la dispoziţie informaţii privind servicii oferite de către S.C. XSCEZA SRL

Drepturi de autor, proprietate intelecuală: Logo-ul, sloganurile, textele, imaginile precum şi întreg conţinutul site-ului sunt proprietateaTRAINING PERSONAL sau  a unor terţi care au autorizat TRAINING PERSONAL să le utilizeze. Reproducerile, indiferent de suportul pe care sunt făcute, sunt permise numai pentru folosinţa strict personală, fără a fi folosite în scopuri publicitare sau comerciale. Orice reproducere, utilizare, modificare, parţială sau integrală a site-ului, alta decât în scopuri personale, fără să se fi obţinut în prealabil acordul scris de la TRAINING PERSONAL, este strict interzisă şi poate atrage după sine răspunerea civilă sau penală, după caz.

Tot ce ţine de acest site este oferit ca atare.TRAINING PERSONAL nu îşi asumă nicio răspundere în cazurile în care unele informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, sunt şterse sau nu pot fi accesate de către utilizatori din orice motiv. TRAINING PERSONAL nu garantează funcţionarea sau disponibilitatea permanentă a site-ului, deşi face toate eforturile în acest sens.

TRAINING PERSONAL  îşi rezervă dreptul de a modifica sau şterge, total sau parţial, în orice moment orice parte a site-ului sau întreg site-ul. TRAINING PERSONAL îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la întregul site-ului sau la părţi ale acestuia.

TRAINING PERSONAL nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă, rezultate sau legate în orice fel de folosirea site-ului sau de gradul de performanţă a acestuia, suferite de utilizatori. Orice includere de link-uri către alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către TRAINING PERSONAL a conţinutului disponibil pe acele site-uri sau reţele.

Prin accesarea site-ului trainingpersonal.ro, utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate de legile României. Site-ul web poate fi accesat şi din alte ţări decât România, iar TRAINING PERSONAL nu oferă nicio garanţie că informaţiile şi conţinutul site-ului se supun legilor altor ţări în afară de România. Utilizatorii care accesează acest site din afara României o fac pe riscul lor şi sunt singurii responsabili de respectarea legislaţiei de pe teritoriul de unde accesează site-ul.

TRAINING PERSONAL nu garatează că accesarea şi utilizarea de către utilizator a acestui site va fi confidenţială şi nu poate fi tras la raspundere pentru nicio pagubă pe care o suferă utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al confidenţialităţii privind utilizarea acestui site. Orice informaţie dezvăluită de utilizator pe site poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face utilizatorul atunci când foloseşte acest site.

Utilizatorul confirmă că a citit şi acceptat prezenţii Termeni şi Condiţii. Utilizarea site-ului laboratoruldedicţie.ro de către utilizatori implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni şi condiţii .