Politica de Confidenţialitate

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPrint this page

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Prezenta Politică de Confidenţialitate se aplică vizitatorilor site-ului www.trainingpersonal.ro. Site-ul web www.trainingpersonal.ro este proprietatea firmei XSCEZA SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Prisaca Dornei nr. 2E, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/2903/2015, CIF 34213178. Prezenta Politică de Confidenţialitate nu se aplică terţilor, care au prezente reclame sau linkuri pe site-ul nostru.

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiţi şi să acceptaţi prezenta Politică de Confidenţialitate. Continuarea utilizării site-ului presupune ca sunteţi de acord cu regulile enunţate în prezenta Politică de Confidenţialitate.

XSCEZA SRL poate modifica, fără notificare prealabilă, prezenta Politică de Confidenţialitate. Orice modificări vor fi aduse Politicii de Confidenţialitate vor fi publicate pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării site-ului după orice modificare, vom considera că sunteţi de acord cu aceste modificări.

Dacă nu sunteţi de acord cu condiţiile de utilizare a acestui site şi a datelor cu caracter personal de către XSCEZA SRL, aveţi dreptul de a nu mai utiliza acest site.

Prin acordul dumneavoastră exprimat prin accesarea şi utilizarea www.trainingpersonal.ro, vă daţi consimţământul, în mod expres şi neechivoc, ca datele dumneavoastră cu caracter personal, precum şi orice altă informaţie pe care o furnizaţi să poată fi prelucrate şi organizate de XSCEZA SRL în orice activităţi şi scopuri legate de marketing şi publicitate, cât şi în scopul realizării unui interes legitim al XSCEZA SRL, pentru constituirea de baze de date şi utilizarea acestora, oricare ar fi ele.

Datele pe care le furnizaţi în timpul utilizării site-ului www.trainingpersonal.ro pot fi folosite de către XSCEZA SRL în scopul îmbunătăţirii, promovării şi vânzării serviciilor sale.  Datele cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră, pot include, între altele numele, codul numeric personal, sex, vârstă, adresa, numere de telefon, adresă de e-mail, modul în care folosiţi serviciile noastre cât şi orice alte informaţii furizate de dumneavoastră, care sunt prelucrate şi introduse în baza noastră de date. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale.

În vederea îmbunătăţirii, promovării şi vânzării serviciilor sale XSCEZA SRL poate folosi datele furnizate de dumneavoastra în diverse scopuri, cum ar fi: 1. Primirea şi înregistrarea cererilor sau comenzilor dumneavoastra, 2. Oferirea de produse sau servicii către dumneavoastră, 3. Facturare, 4. Soluţionare a cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor dumneavoastră, 5. Realizarea studiilor de piaţă şi de produs şi a marketingului produselor şi serviciilor XSCEZA SRL şi ale partenerilor săi, 6. Contactarea dumneavoastră, inclusiv prin poştă, e-mail, mesaje text, telefon, etc., în legătură cu oferte de produse şi servicii ale XSCEZA SRL şi ale partenerilor săi, 7. Înregistrarea informaţiilor despre dumneavoastră, în vederea oferirii de recompense, reduceri sau alte tipuri de beneficii.

XSCEZA SRL are dreptul să distribuie datele furnizate de către dumneavoastră către partenerii săi, care pot folosi aceste date în aceleaşi scopuri ca şi XSCEZA SRL şi de asemenea, are dreptul să distribuie datele furnizate de către dumneavoastră către terţi, în următoarele situaţii: 1. Celor care oferă produse sau servicii colaterale serviciilor noastre, cum ar fi furnizori sau parteneri ai XSCEZA SRL, 2. Terţilor despre care considerăm că oferă produse sau servicii care v-ar putea interesa.

În legătura cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către XSCEZA SRL, conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Drepturile dumneavoastră pot fi exercitate prin transmiterea, prin e-mail, la adresa contact@trainingpersonal.ro, a unei cereri scrise. În cerere se va preciza adresa poştală sau de e-mail la care doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate. XSCEZA SRL vă va comunica măsurile adoptate sau informaţiile solicitate în termen de maxim 15 zile de la data primirii cererii dumneavoastră.